In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

בנקאות פרטית

המוצרים והשירותים הייחודיים של לאומי בנקאות פרטית

כלקוח בנקאות פרטית, תיהנה ממגוון שירותים ומוצרים ייחודיים, המותאמים לצרכיך:

מידע אסטרטגי וכלי מחקר
בלאומי בנקאות פרטית מבינים כי מידע שווה כסף, ולכן אנו פותחים בפניך מגוון מקורות מידע מקצועיים ועדכניים עבור השקעותיך, המתבססים על היכרות מעמיקה עם השווקים העולמיים. סקירות ומפגשים מקצועיים תקופתיים במרכזים יסייעו לך לקבל החלטות יעילות עבור אופן השקעותיך.

 

מגוון מוצרי השקעה

 

אנו מציעים מגוון רחב של מוצרי השקעה כדוגמת: מניות, אג"ח, תעודות סל גלובליות ועוד.

 

השאלת מניות ואג"ח lending

שירות ייחודי בניהול הבנקאות הפרטית, המציע סיוע בהשאלת המניות המוחזקות בידי הלקוח בתמורה לדמי השאלה, ללא צורך במכירת המניות, ומאפשר הגדלת התשואה על התיק ללא ביצוע עסקת מכירה ממשית של המניות.

 

ניתוח הנפקות
ניתוח הנעשה בעת הנפקות של חברות בבורסה, ומעניק זמינות ותגובות מהירות לאירועים חריגים בשווקים בישראל ובעולם, מעקב יומיומי אחר תיק ההשקעות לצורך ניהול סיכונים, ונגישות לכל לקוח בזמן אמת.

  • קשר ישיר עם חדרי עסקאות בני"ע זרים ובמט"ח
  • ניהול תיקי השקעות באמצעות חברות - לאומי ארה"ב

 

ייעוץ פנסיוני

לאומי בנקאות פרטית מעמיד לרשותך יעוץ פנסיוני אישי ומקיף המותאם לצרכיך ולהעדפותיך. השירות ניתן על ידי יועצים מקצועיים ובליווי מומחי תחום הייעוץ הפנסיוני של לאומי. שירות הייעוץ הפנסיוני המוצע על ידינו נתמך במערכת Leumi Best Advice - מערכת ממוחשבת מהמתקדמות בישראל, המבוססת על ידע מקצועי רחב ועל מודל דירוג וייעוץ ייחודי המאפשר קבלת תמונה רחבה לגבי תחום הייעוץ הפנסיוני.

 

היועץ הפנסיוני יציג בפניך את תמונת המצב הקיים ואת מגוון סוגי המוצרים הפנסיונים הקיימים בשוק וימליץ לך על המוצר המתאים עבורך. אנו עומדים לשרותך בכל עת ובכל מצב של שינוי המחייב בחינה מחודשת. כמו כן, אחת לשנה נבדוק ונעדכן במידת הצורך את המלצותינו.

 

שירותי נאמנות
הבנקאות הפרטית של לאומי מציעה שירותי נאמנות משלימים באמצעות "החברה לנאמנות" של לאומי, הגוף הוותיק, המנוסה והגדול בישראל לשירותי נאמנות, ובאמצעות Leumi Overseas Trust Corporation, הממוקמת בג'רזי. יועצי הבנקאות הפרטית ילוו אותך מול מומחי החברות בכדי לענות על צרכיך העסקיים, וכל זאת בטיפול מסור, מקצועי ודיסקרטי

 

שירותי "החברה לנאמנות" של לאומי כוללים, בין היתר:
נאמנות על נכסים פיננסיים, הנפקת אג"ח, אופציות ומניות. 

  • אחזקת מניות בנאמנות במסגרת עסקאות קניה ומכירה. 
  • פיקוח על ביצוע הסכמים 
  • שמירת תוכניות מקור בנאמנות 
  • ניהול קרנות פרטיות וציבוריות 
  • ייפוי כוח עתידי 
  • ביצוע צוואות וניהול עזבונות.

 

שירותי Family Office
ניהול הונך האישי הינו תהליך מורכב הדורש תשומת לב קפדנית ומעורבות של מומחים בתחומי השקעות ועזבונות, ביטוח, נדל"ן, היבטים משפטיים ובנקאות. חברת הבת של לאומי בג'רזי, Leumi Overseas Trust Corporation, מציעה שירותי family office המאפשרים ניהול מלא של השירותים האלו תוך הסתמכות על מומחים שונים המסייעים בניהול עזבונות ושמירה על נכסיך לדורות הבאים. leumi overseas trust הינה חברה המנוהלת ע"י מומחים לנאמנות הבקיאים בחוקי המדינות השונות, ומעניקה שירות נאמנות.