DCSIMG פסקי הדין בנושא חוזים אחידים - בנק לאומי

פסק דין בנושא חוזים אחידים

פסק הדין שניתן בבית המשפט העליון בערעור לגבי חוזה ההלוואה לדיור של הבנק הבינלאומי הראשון, בנושא חוזים אחידים

בתאריך 19.9.2012 ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון (ע"א 232/10) בערעור שהוגש על חלק מקביעותיו של בית הדין לחוזים אחידים לבצע שינויים בחוזה הלוואה לדיור של הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ.

לנוחיותכם, להלן פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בערעור. לפסק הדין >>