In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

לאומי Call

כיצד ניתן לקבל שירות בלאומי Call?

  • פנה לסניף הקרוב אליך ובדוק כי קיימות ברשותך הרשאות טלפוניות, שבאמצעותן יוענק שירות בלאומי Call
  • התקשר *לאומי או 5522* והמתן למענה הקולי ( לתפריט המענה הקולי)
  • הקש מספר תעודת זהות ומיד תשמע הודעה "אנא הקש קוד סודי" ולאחריו #
  • תתבקש לבחור באפשרות הרצויה לפי התפריט המושמע
  • לקבלת שירות באופן חד פעמי ללא סיסמה הקש # ותועבר לבנקאי אשר יבצע עמך תהליך זיהוי טרם קבלת השירות
  • בסיום מתן השירות ע"י הבנקאי תתבקש לקבוע סיסמה קבועה באמצעות המערכת. סיסמה זו תשמש אותך בכל פניה ללאומי Call

 

במידה וקיבלת בעבר מעטפה עם סיסמה זמנית וטרם השתמשת בה פנה לסניפך לקבלת סיסמה חדשה. לתשומת לבך, הסיסמה במעטפה תקפה ל-30 יום בלבד, אחרת תתבקש לגשת לסניפך לקבלת מעטפה חדשה.

 

מוקד לאומי Call זמין עבורך!
למידע על שעות פעילות המוקד >>