In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

זיהוי משתמש אישי

זיהוי משתמש אישי באינטרנט - תאגידים

משתמש נכבד,

על פי הנחיות בנק ישראל (הוראה 357), יש לבצע תהליך מעבר לזיהוי משתמש אישי.

התהליך חל על כל המורשים לפעול מטעם הלקוחות.

בסיום התהליך כל משתמש במערכות בנקאות בתקשורת של הבנק, יזדהה מול המערכת באופן אישי.

 

לתשומת לבך!

  • אם הינך מנוי "גלישה ישירה", לא תוכל להכנס למערכת בטרם הסדרת הנושא.
  • אם הינך מנוי "גישה ישירה", לאחר ה-5.3.08 לא תוכל להכנס למערכת ללא הסדרת הנושא. 

 

מי פטור מביצוע המעבר לזיהוי אישי?

תאגיד אשר הצטרף למערכת לאומי עסקים באינטרנט עם הגדרת הרשאות והרכבי חתימות לקבלת מידע וביצוע פעולות איננו נדרש לבצע את התהליך – כבר קיים זיהוי אישי לכל אחד מן המורשים.

 

מהן האפשרויות לביצוע המעבר?

התאגיד יוכל לבצע את התהליך בשתי דרכים:

  • הדרך המומלצת – להצטרף ללאומי עסקים באינטרנט עם הגדרת הרשאות והרכבי חתימות לקבלת מידע וביצוע פעולות. ההצטרפות מתבצעת בסניף בו מתנהל חשבון התאגיד.
  • דרך נוספת – ביצוע התהליך בלאומי באינטרנט באמצעות שימוש בכרטיסי אשראי שהונפקו על ידי בנק לאומי, עבור אותם נציגים מורשים שהוסמכו לביצוע פעולות במערכת.

 

במידה ואין ברשות נציג כלשהו כרטיס אשראי שהונפק על ידי בנק לאומי - יתבצע התהליך עבור אותו נציג בסניף בו מתנהל חשבון התאגיד.

 

היכן ניתן לבצע את התהליך?
הערוץ לביצוע התהליך האתר/המערכת עליהם מנוי המשתמש
באמצעות האינטרנט, בסניף בו מתנהל חשבון המשתמש או באמצעות עמדות לאומי דיגיטל גלישה ישירה ולאומי טרייד ישראל
בסניף בו מתנהל חשבון המשתמש מערכת גישה ישירה

 

במידה והוחלט לבצע את התהליך באמצעות האינטרנט, להלן מידע נוסף:

 

איזה סוג כרטיס אשראי משמש לצורך ביצוע התהליך?

את התהליך ניתן לבצע באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי בנק לאומי מסוג: ויזה, מאסטרקארד,

ויזה – בנק ערבי ישראלי, Y Card ו-PLUS.

 

על מנת לוודא שהכרטיס הינו כרטיס אשראי שהונפק על ידי בנק לאומי, יש להפוך את הכרטיס לצדו האחורי (היכן שנמצא הפס המגנטי) ולבדוק אם מופיע בחלקו התחתון הסמל העגול ובו הכיתוב "לאומי קארד". במקרה של כרטיס עם הלוגו הישן, הכיתוב "לאומי קארד" יופיע ללא הסמל העגול.

 

אלו פרטים אישיים יש להזין?

הפרטים האישיים כוללים: מספר תעודת זהות, ופרטי כרטיס אשראי (הכוונה לכרטיסי אשראי שהונפקו על ידי בנק לאומי, שבבעלות משתמש המורשה לבצע פעילות באינטרנט).

 

מדוע יש צורך בפרטי כרטיס אשראי?

פרטי כרטיס האשראי משמשים לצורכי אימות נתונים בלבד ולא לחיוב בעל החשבון.

 

מה קורה לאחר הזנת הפרטים האישיים?

לאחר הזנת הפרטים האישיים, יידרש נציג התאגיד להגדיר סיסמה חדשה, אותה יש להזין לצורך קבלת זיהוי המשתמש החדש (סיסמה זו תלווה את המשתמש בהמשך פעילותו במערכת).

 

מה קורה במידה והפרטים שהוזנו שגויים?

במידה והפרטים הוזנו בצורה שגויה תוצג הודעה המבקשת להזין את הנתונים מחדש כפי שהם מופעים ברישומי הבנק. במידה והנתונים הוזנו בצורה שגויה 3 פעמים, תוצג לאחר הפעם השלישית הודעה המבקשת לגשת לסניף לבירור הפרטים אישיים ולבצע שם את התהליך.

 

כיצד ניתן לדעת האם התהליך הסתיים בהצלחה?

לאחר הזנת הסיסמה החדשה , יופיע מסך המעדכן כי תהליך המעבר לזיהוי אישי בוצע בהצלחה.

על מסך זה יופיעו פרטי הזיהוי האישי החדשים של המשתמש.

 

האם לאחר ביצוע התהליך ישנו שינוי באופן הכניסה למערכת גלישה ישירה?

לא חל שינוי בתהליך הכניסה למערכת גלישה ישירה, למעט פרטי הזיהוי החדשים.

 

לאומי מודה לך על שיתוף הפעולה ומאחל לך המשך גלישה נעימה ומאובטחת.

לבירורים ומידע נוסף הינך מוזמן לפנות למוקד תמיכה לאומי Call בטלפון: 03-9544333