גם ריבית קבועה, מובטחת ועולה וגם נקודות יציאה

 

  • משך החיסכון ל- 3 שנים
  • נקודות יציאה כל 6 חודשים
  • ריבית קבועה העולה רטרואקטיבית מיום ההפקדה ועד נקודת היציאה/פרעון