להפקדה בסלולר ובאינטרנט בלבד

שם המוצר
יתרונות המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

פיקדון דיגיטלי

ל- 9 חודשים

יתרונות המוצר

ריבית קבועה ומובטחת

מאפיינים
  • תקופת הפיקדון:

9 חודשים

אפשרויות הפקדה

סלולרסלולר

שם המוצר

פיקדון דיגיטלי

ל- 18 חודשים

יתרונות המוצר

ריבית קבועה ומובטחת

מאפיינים
  • תקופת הפיקדון:

18 חודשים

אפשרויות הפקדה

סלולרסלולר