שם ההלוואה
סכום ההלוואה
תקופת ההלוואה
דרכי קבלת ההלוואה
שם ההלוואה

הלוואה בקליק

סכום ההלוואה

עד 300,000 ש"ח

תקופת ההלוואה

עד 84 תשלומים

דרכי קבלת ההלוואה

אפליקציית לאומי אפליקציית לאומי

עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל

סניף סניפי לאומי 

שם ההלוואה

הלוואה 50/50

סכום ההלוואה

עד 50,000 ש"ח

תקופת ההלוואה

עד 50 תשלומים

דרכי קבלת ההלוואה

טלפון לאומי Call טל.5522*
סניף סניפי לאומי 

הורדת אפליקציית לאומי