ניתוח שבועי של מצב שוק ההון בארץ ובעולם ותחזיות לעתיד

סקירה לשבוע - 24.11-1.12.2016

  • ביום ראשון יתקיים באיטליה משאל עם, שהשלכותיו עשויות להשפיע על המסחר בשווקים בשבוע הקרוב, ועל השוק האיטלקי באופן מיוחד (אג"ח ממשלת איטליה, מניות ואג"ח קונצרני באיטליה בדגש על הבנקים). אנו ממליצים שלא לבצע שינויים בתיקי ההשקעות לקראת המשאל. זאת לאור הערכה שרמות המחירים הנוכחיות בנכסים אלו, משקפות באופן סביר את שקלול התרחישים האפשריים.

 

  • נתוני המאקרו שפורסמו השבוע בארה"ב ובאירופה ממשיכים להעיד על שיפור מתון, תוך עליה הדרגתית בקצב האינפלציה, ושיפור בשוק העבודה. המדיניות המוניטארית בשווקים העיקריים בעולם תוסיף להיות מרחיבה, אם כי פחות מאשר בשנים האחרונות. בתוך כך, אנו מעריכים כי קצב העלאות הריבית בארה"ב צפוי להיות מתון, אך מעט מהיר ביחס להערכה הרווחת בשווקים. ככלל, סביבת הריבית הנמוכה בעולם תורמת לגידול במינוף משקי הבית והפירמות, וכתוצאה מכך לעליה הדרגתית במכלול הסיכונים הפיננסיים. 

 

  • גם השבוע נמשכה עליית התשואות בעקום האג"ח הממשלתי בארה"ב. עלייה זו מקבלת רוח גבית מנתוני המאקרו החיוביים, מעדכון תוואי העלאת הריבית, ומהערכות שהממשל החדש בארה"ב יבצע הרחבה פיסקאלית אשר תוביל להמשך עלייה בקצב האינפלציה. בתגובה לעלייה זו, נמשך הלחץ לעליית תשואות בעקום הממשלתי בישראל.

 

  • מחירי האג"ח הממשלתי במדינות המפותחות נמצאים ברמה גבוהה מאוד, גם לאחר עליית התשואות החדה שנרשמה בשבועות האחרונים. אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ בינוני-קצר בתיק ההשקעות. 

 

  • בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים חלף הדירוגים הנמוכים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים בדירוגים אלו. 

 

  • אנו ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת. בטווח הארוך, שינויים מהותיים במדיניות הפיסקאלית בארה"ב עשויים אמנם להביא לשיפור ברווחיות הפירמות, אך גם עלולים להיות מלווים בהתפתחות גורמי סיכון לכלכלה העולמית (קיטון בסחר העולמי, גידול נוסף בחוב הממשלתי, עלייה בסביבת האינפלציה, סיכוני מטבע ועוד). לאור רמת התמחור הגבוהה בשאר אפיקי ההשקעה, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. אנו ממשיכים לתת עדיפות לענפי הטכנולוגיה, הפיננסים, התעשייה והתחבורה. אם כי בטווח הקצר יתכן תיקון מסויים לעליות החדות שנרשמו לאחרונה בענפים אלו.

 

  • קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.