ניתוח שבועי של מצב שוק ההון בארץ ובעולם ותחזיות לעתיד

סקירה לשבוע - 6.10.2016 - 29.9

תמצית ההמלצות המופיעות בסקירה: 

 

  • קצב הצמיחה הגלובלי צפוי להסתכם השנה בשיעור חיובי אך נמוך. המדיניות המוניטארית בשווקים העיקריים בעולם תוסיף להיות מרחיבה, גם אם פחות מאשר בשנים האחרונות. בתוך כך, קצב העלאות הריבית בארה"ב צפוי להיות מתון. ככלל, סביבת הריבית הנמוכה בעולם תורמת לגידול במינוף משקי הבית והפירמות, וכתוצאה מכך לעליה הדרגתית במכלול הסיכונים הפיננסיים

 

  • מחירי האג"ח הממשלתי בעולם נמצאים ברמה גבוהה מאוד. בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים חלף הדירוגים הנמוכים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים בדירוגים אלו

 

  • אנו ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת. במבט קדימה, צמיחה עולמית מתונה צפויה להביא לשיפור קל בלבד ברווחיות הפירמות לקראת סוף שנת 2016. בתרחיש זה, לא צפויות עליות שערים חדות במדדי המניות העיקריים בעולם. למרות זאת, ולאור רמת התמחור הגבוהה בשאר אפיקי ההשקעה, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. במסגרת האפיק המנייתי בחו"ל, המלצנו לאחרונה לממש אחזקות בחלק מהענפים המוגדרים "דפנסיביים" (כגון שירותי תשתית, קרנות ריט, מוצרים לצריכה שוטפת), ולהגדיל באופן מדוד את החשיפה לענפים שנמצאים בצמיחה, אך מתומחרים באופן נוח יותר. זאת, במחיר עליה מסויימת ברמת הסיכון

 

  • אנו ממליצים על הגדלת החשיפה לאפיק המנייתי בישראל, תוך צמצום החשיפה לאג"ח קונצרני בישראל. להערכתנו, קיימת סבירות נמוכה בלבד לצמצום משמעותי במרווחי הסיכון בשוק האג"ח המקומי, כאשר במקביל רמת התשואות הכללית בשוק זה נמוכה. מאידך, קצב הצמיחה בישראל הינו חיובי, ורמת התמחור בשוק המניות המקומי סבירה בהשוואה לחו"ל

 

  • במקביל, אנו ממליצים על הקטנה מדודה בחשיפה למניות חו"ל, זאת לאור תמחור מעט גבוה, והצטברות מספר גורמי סיכון שעלולים להביא לתנודתיות גבוהה בשוק בטווח הקצר. מבין גורמים אלו נציין את מערכת הבחירות בארה"ב, את האפשרות של העלאת ריבית בארה"ב בחודש דצמבר, את השינויים המסתמנים במדיניות המוניטארית של הבנקים המרכזיים באירופה וביפן, ואת עונת הדוחות הכספיים שבפתח

 

  • כתוצאה משינויים אלו, אנו עוברים להמליץ על חשיפה מנייתית מאוזנת בין חו"ל וישראל, לאחר תקופה ארוכה בה המלצנו על חשיפה עודפת לחו"ל. בנוסף לתמחור מעט עדיף בישראל, אנו גם מעריכים שהלחץ על מניות הפארמה, שמהוות נתח משמעותי במדדים המרכזיים בישראל, צפוי להיחלש בטווח הזמן הבינוני (אם כי עלול להמשך בטווח הקצר)

 

  • קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, סחורות, אג"ח קונצרני) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>