התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 11.01.2017

נמשכת ההתמתנות ההדרגתית בביקושים לדירות, על רקע צמצום משמעותי בנוכחות של משקיעים בשוק הדיור

 

בחודש נובמבר 2016 נמכרו 2,368 דירות חדשות (נתונים מנוכי עונתיות). היקף זה, משקף ירידה של כ-2.2% לעומת החודש הקודם וירידה של כ-4.2% בהשוואה לנובמבר 2015. נתונים אלה, מצביעים על המשך ההתמתנות ההדרגתית בביקושים לדיור בחודשים האחרונים. מנגד, מלאי הדירות החדשות שנותרו למכירה מצוי במגמת עלייה.

 

במבט קדימה, אנו מעריכים כי לא תחול האצה בקצב ההתמתנות של הביקושים לדירות, והם צפויים להישאר גבוהים ביחס לעבר. זאת, בין היתר, בשל המגמות הדמוגרפיות, סביבה מאקרו כלכלית תומכת, היעדר אלטרנטיבות השקעה בעלות סיכון נמוך ותשואה יציבה וציפיות ציבור הרוכשים כי המחסור בהיצע הדירות יישמר בטווח הקצר לפחות. זאת, לאור הקצב האיטי יחסית של גמר בניית הדירות שבבנייה פעילה והפיכתן לדירות זמינות למגורים.


על כן, אנו לא צופים שינוי של ממש במחירי הדיור בטווח הקצר-בינוני. עם זאת, תתכן שונות בין אזורי הארץ השונים, כאשר באזורי הביקוש המובילים, תל אביב והמרכז, הלחצים להמשך עליית מחירים נותרו גבוהים, בעוד שביתר האזורים הם מתונים יותר.

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

 

  • נתונים חזקים בחודשים נובמבר-דצמבר הובילו לעלייה בתיירות הנכנסת ב-2016 לאחר שנתיים של ירידות
  • הגירעון התקציבי בפועל בשנת 2016 (2.15% תוצר) היה נמוך מהיעד המתוכנן (2.9%); בשנת 2017 צפוי גירעון של 2.9%

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>