התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 7.12.2016

האינפלציה בישראל מצויה מתחת לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים (1%-3%) במשך 29 חודשים ברציפות


מאז שנת 2003 תחום יציבות המחירים בישראל עומד על 1%-3%. עם זאת, מאז חודש יוני 2014 ועד לחודש אוקטובר 2016, מצויה האינפלציה בפועל מתחת לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים, ובכך, כאמור, ישנה חריגה מפרק הזמן המותר בחוק.


יש לציין שלא מדובר בתופעה ייחודית לישראל. מצב דומה קיים גם במדינות אחרות בעולם, בעיקר מדינות מפותחות, אשר מרביתן חוו ירידה חדה יחסית באינפלציה בשנים האחרונות.


חריגה מתמשכת מיעד יציבות המחירים עלולה להקשות על תכנון וביצוע של עסקאות במשק, בפרט אלה הכרוכות בהצמדה למדד המחירים לצרכן. לכן, ישנה חשיבות להחזרת האינפלציה לתחום היעד ובכך לשמור על "אמינות" היעד. בכך, הן משקי הבית והן חברות עסקיות יוכלו להסתמך על טווח היעד בביטחון רב יותר ולתכנן ביתר ביטחון את מהלכי ההוצאות וההשקעות שלהם.


במבט קדימה, "סביבת האינפלציה" צפויה, להערכתנו, לעלות באופן הדרגתי ולהגיע לסביבת הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים של הממשלה במהלך המחצית השנייה של 2017.

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

  • יצוא השירותים, אשר ברובו מוטה הייטק, מציג צמיחה יציבה בשנים האחרונות. זאת, בניגוד ליצוא הסחורות של ישראל 
  • בחודש נובמבר חלה הרעה בפעילות ענפי התעשייה, המסחר והשירותים. מנגד, חל שיפור בענף המלונאות

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>