התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 28.09.2016

ריבית בנק ישראל נותרה ברמה של 0.1% זה החודש ה-20 ברציפות. להערכת בנק ישראל, הריבית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית כמעט עד לסוף 2017


הוועדה המוניטארית בחרה שלא לשנות הריבית, ובמבט קדימה, ממשיכה להעריך כי "המדיניות המוניטארית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב".


בהקשר זה, ניתן להתבסס, גם אם באופן חלקי ומוגבל, על תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל, שנותרה ללא שינוי בהשוואה לחודש יוני, ולפיה עלייה ראשונה בריבית (ל-0.25%) תחול רק במהלך הרביע הרביעי של 2017.

 

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

  • שיעור האבטלה בגילאי העבודה העיקריים (25-64) התייצב על רמה נמוכה מאוד של 4.0%
  • המדד המשולב למצב המשק: נמשכת הצמיחה ברכיבי הצריכה הפרטית ויצוא השירותים, לצד חולשה ביצוא הסחורות
  • חטיבת המחקר של בנק ישראל עדכנה כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה לשנים 2016-2017

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>