התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 26.10.2016

הביקושים לדירות חדשות נותרו ברמה גבוהה, על אף שחלה התמתנות מסוימת מתחילת השנה


מספר חודשי ההיצע (מספר החודשים שסך המלאי הנוכחי של דירות חדשות מספיק בקצב המכירות הנוכחי) עלה מעט ועומד כיום על כ-12 חודשים. עם זאת, בחינה של מספר חודשי ההיצע לפי מחוזות מצביעה על שונות משמעותית בין אזורי הארץ השונים.
 

באזורי הביקוש המובילים, תל אביב והמרכז, מספר חודשי ההיצע נמוך מהממוצע הארצי, בעוד שביתר האזורים המספר גבוה יותר. כיוון שהנטייה הכללית היא שככל שמספר חודשי ההיצע נמוך יותר – כך קצב עליות המחירים עשוי להיות גבוה יותר, יש צורך בהגדלה של היצע הדירות, תוך מתן דגש על הגדלת ההיצע באזורי הביקוש המובילים, תל אביב והמרכז, בהם מספר חודשי ההיצע נמוך מהממוצע הארצי.
 

במבט כולל, אנו מעריכים שהביקוש לדירות יישאר גבוה גם בחודשים הבאים, בין היתר, בשל שיעור גידול אוכלוסייה של כ-2% לשנה (השקול לתוספת של כ-50 אלף משקי בית חדשים מדי שנה), ותנאי הרקע המאקרו-כלכליים התומכים בכך.

 

בכדי לפעול לשינוי מגמה בתחום מחירי הדיור ובמטרה ליצור התאמה טובה יותר בין הביקוש וההיצע, ישנה חשיבות רבה להשבחת התשתיות השונות והשירותים הציבוריים באזורים שאליהם מבקשים להסיט את הביקושים (תחבורה, תעסוקה, חינוך, בריאות ועוד).
 

מעבר לכך, על מנת "לתרגם" את הגידול בהתחלות הבנייה, לעלייה בהיקף "גמר" הדירות ברות אכלוס, שהוא משתנה חשוב שיכול להביא להפחתת מחירים, יש צורך ב"פתיחת צווארי הבקבוק" בתחום הבנייה למגורים ובהם: מחסור בעובדים מיומנים, השבחת הציוד שבענף, קיצור עיכובים ביורוקרטיים ועוד.

 

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

  • ירידה קלה במדד חודש ספטמבר. סביבת האינפלציה נותרה מתונה מאוד
  • נשמר העודף בתנועות ההון הנכנסות נטו מתחילת השנה, אשר עקבי עם "שקל חזק" 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>