בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") הינו חברה ציבורית, רשומה אצל רשם החברות בישראל (מספר חברה 52-001807-8). הבנק מוגדר כתאגיד בנקאי על פי חוק בנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, והוא בעל רישיון בנק מבנק ישראל בהתאם לחוק האמור.

קבוצת לאומי מהווה את אחת הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל, ומנהלת פעילות עסקית ופיננסית מאז 1902. הקבוצה עוסקת בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת בישראל ובעולם.

החזון
של לאומי

החזון של לאומי מציג את שאיפתנו למצוינות, חדשנות ומתן הערך הגבוה ביותר ללקוחותינו, בעלי המניות ועובדינו.
 

האסטרטגיה
של לאומי

האסטרטגיה של לאומי ממוקדת בצמיחה רווחית לאורך זמן, תוך התמקדות בקהילה ובאיכות הסביבה.
 

קווי
עסקים

לאומי בישראל מאורגן ב-5 קווי עסקים, המתמחים במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים למגזרי לקוחות שונים.
 

שלוחות 
לאומי 
בעולם

שלוחות
לאומי
בעולם

שלוחות לאומי בחו''ל ממוקמות בצמתים המרכזיים של הפעילות הפיננסית בעולם, ומשמשות לכם בית מוכר וטוב, בית לאומי.

חברות בנות

חברות
בנות

חברות הבנות מקבוצת לאומי בארץ ובחו"ל.