קופת גמל ענפית לתגמולים ולפיצויים שמספרה באוצר הינו 229.

חברה ללא מטרות רווח שתפקידה להחזיק ולנהל את קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי.

לשרותכם, טפסים להורדה.