סקירה רבעונית של ההתפתחויות הכלכליות השוטפות בארץ ובעולם

ההשפעה של היחלשות הליש"ט על יצוא הסחורות הישראלי

  • במהלך 12 החודשים האחרונים הליש"ט נחלש ביחס לסל המטבעות של בריטניה בשיעור של כ- 16% במונחים נומינליים. רובה של היחלשות זו חלה מאז פרסום תוצאות משאל ה- Brexit, שנערך ב- 23.6.16 ברחבי בריטניה, אשר הוביל לעלייה במידת חוסר הוודאות הכלכלי והפוליטי בבריטניה, לתנודתיות בשווקים הפיננסיים ולהרחבת המדיניות המוניטארית מצד ה- BOE. היחלשות זו מגובה גם בתנאים השליליים של חשבונות החוץ של בריטניה, בכלל זה גירעון גדול בחשבון השוטף של מאזן התשלומים וחשש של ממש מפני בלימה, ואף היפוך כיוון, של תנועות ההון הישירות לבריטניה (FDI).

 

  • במונחים ריאליים, שערו של הליש"ט ביחס לסל המטבעות נחלש מעבר לנקודה שבה הגיעה במהלך שנות ה- 90 - אז היה משבר מטבע בבריטניה על רקע היציאה מן ה- ERM והמתקפה הספקולטיבית הגדולה (מתקפת סורוס).

 

  • כאמור, בעת האחרונה נחלש המטבע הבריטי (ליש"ט) באופן משמעותי מול מרבית המטבעות בעולם ביניהם גם השקל. על אף שההיחלשות של הליש"ט מול השקל אינה מפתיעה נוכח ה- Brexit, ראינו לנכון להתריע על כך שבעת האחרונה חלה האצה משמעותית במגמת התיסוף של שער החליפין של השקל מול הליש"ט, אשר ירד אל מתחת ל- 4.90 ₪ -- רמתו הנמוכה ביותר מזה 20 שנה (מאז חודש אוגוסט 1996). תיסוף משמעותי זה עלול לפגוע ביצואנים ישראליים להם השוק הבריטי מהווה שותף סחר עיקרי. הדבר יכול להתבטא בירידה בהכנסות (בש"ח), שחיקה בתחרותיות, דחייה בחתימה על חוזי סחר חדשים, ירידה בייצור, הקטנה של מצבת כוח האדם ועוד.

 

  • תיסוף השקל ביחס לליש"ט בולט בראייה היסטורית, שכן לאורך השנים היה שע"ח של השקל מול הליש"ט ברמות גבוהות הרבה יותר. מאז חודש נובמבר 2008 ועד סוף חודש ספטמבר 2015, נע שער החליפין של השקל מול הליש"ט סביב רמה של 5.5 ₪ - 6.5 ₪, ובין השנים 2004-2007 היה שע"ח אף גבוה יותר, ונע סביב רמה של 8 ₪.

 

  • רמתו הנוכחית של שע"ח משקפת תיסוף חד של כ- 20% בהשוואה לרמה בסוף ספטמבר 2015 (ירידה של יותר מ- 1 ₪ בפחות משנה) וכ- 45% בהשוואה לרמת השיא שלו בחודש אוגוסט 2007.

 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
להתקנת התוכנה >>