סקירה רבעונית של ההתפתחויות הכלכליות השוטפות בארץ ובעולם

דצמבר 2016

סין – התפתחויות כלכליות וסיכונים

  • נרשמה מגמת התמתנות בפעילות הכלכלית בשנים האחרונות: כלכלת סין צמחה בשיעור של 6.7% ברביע השלישי של 2016 מול התרופה המקבילה אשתקד, בדומה לשיעור הצמיחה בשני הרביעים הקודמים. בכך נמשכה המגמה ארוכת טווח של התמתנות בפעילות הכלכלית מאז פרוץ המשבר הגלובאלי ב-2007/2008. יש לציין כי על פי מספר גופים כלכליים ופיננסיים בינלאומיים, קצב הצמיחה הנמדד והמחושב על פי נתונים כלכליים שונים שאינם נאספים בהכרח על ידי גופים ממשלתיים בסין, הינו נמוך ביחס לנתונים הרשמיים של הממשל בסין; להערכת גורמים חיצוניים אלו, שיעור הצמיחה בפועל נמוך מ-6%.

 

  • ממה נובעת ההאטה בקצב הצמיחה? הגורמים אשר מכבידים על עוצמת הצמיחה של המשק הסיני הם: האטה משמעותית בהשקעות בנכסים קבועים (שיעור שנתי של 6.5% ב-2014-2015 לעומת 15% בשנים 2007-2010, בממוצע) ובצריכה הפרטית. ההאטה בביקושים המקומיים נבעה ממספר גורמים, ביניהם: בלימת ייצור היתר מעבר לביקוש בתעשיות מסוימות לאורך זמן; האטה בהשקעות על ידי מקומיים וזרים כתוצאה מירידה בסנטימנט הכלכלי שנבעה מחוסר הוודאות על רקע החולשה בכלכלה הגלובאלית וחששות הציבור מ"בועות נכסים" בשוקי הדיור והאשראי; סנטימנט שלילי בשווקים הפיננסיים בשנים האחרונות; והאטה בביקושים החיצוניים אשר הכבידה על הפעילות בענפי התעשייה והשירותים המקומיים. על רקע זה, פעילות היצוא של סין, אשר הייתה מנוע צמיחה מרכזי בשנים שלפני פרוץ המשבר נחלשה בשנים האחרונות.

    החולשה ביצוא של סין נבעה בין היתר מההאטה בפעילות הסחר בעולם בשנים האחרונות, ומעליה בעלויות העבודה בסין בשנים האחרונות (מהלך טבעי לאור העלייה ברמת ההכנסה לנפש), דבר אשר פגע ברמת התחרותיות של המוצרים הסיניים ועשוי להכביד במידה מסוימת על הביקושים מהעולם למרות שעלויות היצור עדיין נמוכות בהשוואה בינלאומית. היצוא של סין צפוי לצמוח בקצב של 1.9% ב-2016, לאחר צמיחה שלילית ב-2015. יש לציין כי בין השנים 2002-2007 (בין שני המשברים הכלכליים) היצוא הסיני צמח בשיעור שנתי ממוצע מהיר מאוד של 25%. לעומת זאת, בשנים 2017-2022 היצוא הסיני צפוי לצמוח בשיעור של 2.7% בממוצע בשנה.

 

 

הסקירה המלאה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
להתקנת התוכנה >>