החסכונות והפקדונות ניתנים להפקדה באינטרנט, בעמדות לאומי דיגיטל, בסניפי לאומי ומוקד לאומי Call  בטלפון
5522*.  

פקדונות בעלי מאפיינים מיוחדים: משולבים, ברירה והכנסה חודשית, לתקופות מגוונות ולכל מטרה.

פקדונות לתקופה קצובה עם אפשרות למשיכה בכל יום למעט יום לפני הפירעון, חישוב ריבית דריבית יומי.

מבחר פקדונות בריבית שקלית קבועה ובריבית עולה, לתקופות מגוונות ולכל מטרה.

 

מבחר פקדונות לתקופות מגוונות ולכל מטרה, בריבית משתנה על בסיס הפריים ובניכוי מרווח.

מבחר פקדונות צמודים למדד או למט"ח, לתקופות מגוונות ולכל מטרה.

מבחר פקדונות בהוראות קבע חודשיות, לתקופות מגוונות ולכל מטרה.

לקוחות לאומי, בחרו בלאומי כמקום הטבעי גם לחסכונות החדשים של הילדים שלכם

 

החל מינואר 2017 יתחיל מתווה "תכנית חיסכון ארוך טווח לכל ילד", וכבר עתה יש באפשרותכם לבחור את הגוף המנהל ומסלול ההשקעה.

בחירה בלאומי לניהול החיסכון תעניק לכם ולילדכם בטחון בכספי העתיד.

פיקדון לדור העתיד, לחופשה הבאה בחו"ל או לרכישת רכב חדש?

באפשרותכם להיעזר באשף הפקדונות על מנת למצוא פיקדון שמתאים לצרכים שלכם.