שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

"חלב ודבש"

חיסכון ל-3 שנים

תיאור המוצר

חיסכון בריבית שקלית קבועה, העולה ככל שמתמידים בחיסכון עד לפירעון

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

 לאומי Call טל. 5522*
 עמדות לאומי דיגיטל 
 סניפי לאומי
 

שם המוצר

"חלב ודבש"

חיסכון ל-4 שנים

ריבית עולה

תיאור המוצר

חיסכון בריבית שקלית קבועה, העולה ככל שמתמידים בחיסכון עד לפירעון

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל. 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פק"מ

קבוע

תיאור המוצר

פיקדון בריבית שקלית קבועה

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל. 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פיקדון

דיגיטלי

ל- 9 חודשים

תיאור המוצר

פיקדון בריבית שקלית קבועה, להפקדות בערוצי הדיגיטל בלבד

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

עמדות לאומי דיגיטל

שם המוצר

פיקדון

דיגיטלי

ל- 18 חודשים

תיאור המוצר

פיקדון בריבית שקלית קבועה, להפקדות בערוצי הדיגיטל בלבד

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

עמדות לאומי דיגיטל
 
 

שם המוצר

פיקדון

רב חודשי

פר"ח שקלים

תיאור המוצר

פיקדון בריבית שקלית קבועה

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל. 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*