שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

"כפתור ופרח"

חיסכון פריים

לשנתיים

תיאור המוצר

חיסכון בריבית משתנה על בסיס הפריים.

המרווח מהפריים הולך וקטן למתמיד עד תום תקופת החיסכון.

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פיקדון

רב חודשי

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח
 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פק"מ

רבעוני זמין

כל שבוע

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל  5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פק"מ פריים

לתקופות

גמישות

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פק"מ פריים

ל-365 יום

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*