פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי מותנה בשינוי סל מניות Big Ben ללא סיכון קרן ההשקעה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה וחצי

נכס הבסיס

Reckitt Benckiser Group PLC
G4S PLC
GlaxoSmithKline PLC
SSE PLC
BAE Systems PLC
Astrazeneca PLC
BP PLC

תאריך תחילת הפיקדון

31.01.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי עם קרן מובטחת. קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

פיקדון מובנה שקלי ל-3.5 שנים מותנה בשינוי סל מניות Big Ben עם מענק מותנה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

3.5 שנים

נכס הבסיס

Reckitt Benckiser Group PLC
G4S PLC
GlaxoSmithKline PLC
SSE PLC
BAE Systems PLC
Astrazeneca PLC
BP PLC

תאריך תחילת הפיקדון

31.01.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

15,000 ש"ח

אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה שקלי ל- 3.5 שנים עם קרן שאינה בסיכון עם מענק. קבלת המענק ושיעורו תלויים בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. הריבית המותנית אינה צמודה לשע"ח דולר/שקל.
במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

פיקדון מובנה דולרי ל-5 שנים מותנה בריבית הליבור ל- 3 חודשים (USD3mL) עם מינימום של 2.20% ומקסימום של 5.00%

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

5 שנים

נכס הבסיס
ריבית הליבור הדולרית ל- 3 חודשים כפי שתתפרסם 2 ימי עסקים לפני כל תחילת תקופת ריבית
תאריך תחילת הפיקדון

31.01.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 

 אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה דולרי ל- 5 שנים המשלם ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור ל- 3 חודשים, עם מינימום ומקסימום. הריבית משולמת כל רבעון.
מידע נוסף מידע נוסף