פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי מותנה בשינוי סל מניות סייבר ושבבים עם מענק

תקופת הפיקדון
נכס הבסיס
תאריך תחילת הפיקדון
מטבע וסכום מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה וחצי

נכס הבסיס

המניות המרכיבות את הסל:

NXP Semiconductors NV

Juniper Networks Inc
Cisco Systems Inc
Palo Alto Networks Inc
Symantec Corp
Micron Technology Inc
Broadcom Ltd
QUALCOMM Inc
Intel Corp
Skyworks Solutions Inc

תאריך תחילת הפיקדון

30.9.2016

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי עם קרן מובטחת. קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

מידע נוסף מידע נוסף