פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי מותנה בשינוי סל מניות סייבר ושבבים עם מענק

תקופת הפיקדון
נכס הבסיס
תאריך תחילת הפיקדון
מטבע וסכום מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה וחצי

נכס הבסיס
Apple inc
Bank of America Corp
Alibaba Group Holdings ltd
Paypal Holdings iNC
CBS Corp
Twenty-First Century Fox Inc
At&t
AMAZON.COM INC
eBAY inc
FedEX Corp
תאריך תחילת הפיקדון

27.10.2016

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי עם קרן מובטחת. קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

מידע נוסף מידע נוסף