Total Digital, חשבון דיגיטלי ב-0 ש"ח לחודש. 
 
משתלם, פשוט, חדשני.
 
יתרון נוסף של הבנקאות המתקדמת בישראל.

ייחודי ל-Total Digital: חשבון ללא עמלות עו"ש בדיגיטל.

מסגרת אשראי עד 5,000 ש"ח בריבית פריים בלבד.

עמלות מופחתות על פעולות בניירות ערך בבורסת תל אביב.

הלוואת Digital בריבית מותאמת אישית, ללא עמלת טיפול אשראי. 

באפשרותכם להזמין פנקסי שיקים המגיעים עד אליכם, וכרטיסי אשראי.