אסטרטגיה - בנק לאומי

אסטרטגיה

האסטרטגיה של קבוצת לאומי

האסטרטגיה של קבוצת לאומי ממוקדת בצמיחה רווחית לאורך זמן לתועלת לקוחותיה, בעלי המניות, מנהלים ועובדים ושותפים לעשייה בכל התחומים, תוך התמקדות בקהילה ובאיכות הסביבה.

על מנת להבטיח המשך צמיחה ורווחיות בטווח הארוך, לאומי ממקד את מאמציו האסטרטגיים ומשאביו ההוניים, האנושיים והניהוליים בתחומים עסקיים המניבים תשואות גבוהות ו/או צורכים הון מועט באופן יחסי. במקביל לאומי משפר את הרווחיות בתחומים בעלי רווחיות נמוכה ומשקיע בבניית יכולות על מנת להבטיח ביצועים טובים גם בטווח הארוך.

 

האסטרטגיה של קבוצת לאומי נשענת על כמה נדבכים:

 

  • גיוס לקוחות והגדלת חלקו של הבנק בתחומים בעלי תשואות גבוהות, בעיקר במגזרים שבהם נתח השוק של הבנק נמוך באופן יחסי. הגדלת הרווחיות במגזרים שבהם התשואות אינן מספקות, בין היתר באמצעות הגדלת השימוש בערוצים הישירים על-ידי הלקוחות והשגת מצוינות בניהול חוויית הלקוח בקבוצה.

 

  • שדרוג ניהול הסיכונים בקבוצה תוך התמקדות בניהול סיכונים מקיף, שיטתי ואיכותי, במיוחד נוכח המשבר בשווקים.

 

  • הרחבת הפעילות הבינלאומית תוך מינוף החוזקות של הבנק, והתבססות על הפריסה הגיאוגרפית הקיימת, העמקת התמיכה בלקוחות העסקיים והמסחריים ומתן שירות ללקוחות אמידים.

 

  • שדרוג המצוינות התפעולית להשגת חיסכון, התייעלות ואופטימיזציה בהקצאת משאבי הארגון לשם השגת היעדים.

 

  • בנייה וטיפוח המשאב האנושי לתמיכה בהשגת היעדים האסטרטגיים של הקבוצה.

 

  • רתימת הטכנולוגיה להשגת יעדי הקבוצה.

 

  • קידום נושא המחויבות החברתית לקהילה.