In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

אשראי לרכב

לאומי מציג מגוון אפשריות לרכישת רכב חדש

חולם על רכב חדש ? לאומי מציע לך מגוון מסלולי מימון אטרקטיביים לרכישת דגמי הרכב המובילים. 

מה עליך לעשות? היכנס לאחד מסניפי לאומי, וצוות הבנקאים שלנו יפרוש בפניך את מסלולי המימון האפשריים. 

מגשימים חלום

גם לך חשוב לשמור על הסביבה?

לאומי עוזר לך לעבור לירוק ומעמיד לרשותך הלוואה בתנאים מועדפים לרכישת רכב היברידי.

לא משנה באיזה בנק אתה, לאומי נותן לך הזדמנות לרכוש רכב חדש.

לקוחות כל הבנקים נהנים ממימון של עד 100% ממחיר הרכב לתקופה של עד 60 חודשים. 

עד 100% מימון

לאומי מציע ללקוחותיו דרך נוספת לרכישת רכב חדש: הלוואה עד 50% מערך הרכב לתקופה של עד חמש שנים, עם אפשרות לשלם את הריבית בלבד מדי חודש ולדחות את תשלום הקרן עד 3 שנים.

הלוואה לרכישת רכב בלאומי

הבהרות:

  • המבצעים ללקוחות פרטיים המבקשים לרכוש רכב מיד ראשונה
  • לאומי רשאי להפסיק/לשנות את המבצעים בכל עת וללא הודעה מוקדמת
  • העמדת ההלוואה בכפוף לשיקול דעת הסניף ובהתאם לקריטריונים המקובלים בבנק
  • הלוואה עד 100% משווי הרכב לרכבים שערכם עד 200,000 ש"ח בלבד
  • הלוואה עד 80% משווי הרכב לרכבים שערכם מעל 200,000 ש"ח
  • הלוואת גרייס עד 50% מערך הרכב ללקוחות לאומי וללקוחות פותחי חשבון חדש המעבירים פעילות ללאומי
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן הלוואה
  • תנאי ההלוואות יפורטו בהסכם שייחתם עם הלקוחות
  • תוקף המבצעים עד 31.12.14