In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

תיבת הדואר שלי

תיבת הדואר שלי - הודעות מהבנק ישירות למחשבך

יש לך הודעה חדשה!

שירות "תיבת הדואר שלי" הוא שירות מתקדם של לאומי דיגיטל למנויי לאומי באינטרנט, המאפשר לקבל הודעות ודברי דואר מהבנק לתיבת דואר אלקטרונית אישית ומאובטחת באתר לאומי. המערכת מספקת לך כלים מתקדמים לניהול הודעות הדואר שנשלחות אליך.

 

יתרונות השירות

 • שמירה על הסביבה - צמצום בצריכת הנייר.
 • סוף לניירת - תוכל לשמור את ההודעות במחשבך האישי ולצפות בהן בכל רגע נתון.
 • סוף לתיוקים - לא צריך לפנות יותר מקום בשביל ההודעות מהבנק.
 • נוחות - המעקב אחר ההודעות הופך לפשוט יותר.
 • מהירות - אין צורך להמתין לדואר מהבנק.
 • ביטחון - רק בעלי ההרשאות בחשבון יכולים לקרוא את הודעות הדואר.

 

כלים מתקדמים לניהול הודעות הדואר

 • תצוגה משופרת וידידותית.
 • תצוגה של 20, 50 ו- 100 הודעות בכל עמוד ואפשרות לדפדוף בין ה"עמודים". 
 • שמירת הודעות במחשבך וצפייה בהן בלי להזדהות על ידי סיסמה. 
 • מיון ההודעות בתיבתך לפי תאריך משלוח, נושא, סטטוס או תאריך פתיחת ההודעה. 
 • הדפסה ושמירה של כמה הודעות בו-זמנית. 
 • מחיקה של הודעות בעצמך.

 

צפייה בהודעות

על מנת לצפות בהודעות עליך להיכנס לחשבונך וללחוץ על הקישור "תיבת הדואר שלי" בסרגל העליון מימין.

בתיבת הדואר יוצגו כל הודעות הדואר שלך מהשנה האחרונה.

 

הצטרפות לשירות

אם אתה מנוי ללאומי באינטרנט, יש לך כבר תיבת דואר בתיבת הדואר שלי.

אם אינך מנוי, לחץ כאן למידע נוסף והצטרפות.  

 

לתשומת לבך!

 • ההודעות נשמרות בתיבה האלקטרונית לתקופה של שנתיים.
 • לקוח פרטי: הודעות ודברי דואר שנשלחו אליך במסגרת שירות תיבת הדואר שלי באינטרנט ונפתחו/נשמרו/הודפסו על ידך, סמוך למועד קבלתן, לא יישלחו פעם נוספת. רק הודעות ודברי דואר שלא נפתחו/נשמרו/הודפסו תוך פרק זמן שיקבע הבנק (לפי סוג הדואר), יישלחו למען המופיע ברישומי הבנק לצורך המצאת דברי דואר. 
 • הודעה שלא נקראה תסומן באמצעות התמונה
 • אם, בנוסף לשירותי תיבת הדואר שלי, הנך מעונין להמשיך לקבל את ההודעות ודברי הדואר גם למען המופיע ברישומי הבנק כמענך לצורך המצאת דברי דואר, על כל בעלי החשבון לפנות לסניפם.

 

 זה נוח ופשוט, מסייע לך במעקב ובקרה אחר חשבונך, ובזכות החסכון בנייר - גם ידידותי לסביבה!

 

לתמיכה ולשאלות נוספות ניתן לפנות למוקד התמיכה הטכנית.