DCSIMG
מעבר לדף הבית (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט פעולות (מקש קיצור 2) מעבר לסרגל נווט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר למפת האתר (מקש קיצור 4) מעבר לצור קשר (מקש קיצור 5) מעבר לנגישות (מקש קיצור 0)

קופות גמל וקרנות השתלמות

_____________________________________________________________________________

הודעה חשובה בדבר החזרת נתוני קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לאתר האינטרנט
 

לתשומת לב מנויי לאומי באינטרנט: נתוני קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הוחזרו לאתר הבנק.

זאת בהתאם להוראת משרד האוצר, אשר חזר בו מהוראתו הקודמת מחודש אוגוסט 2008 להסיר את נתוני קופות גמל וקרנות ההשתלמות מאתר האינטרנט של הבנק.

 

לפיכך, ניתן לקבל מידע על קופות הגמל וקרנות ההשתלמות באתר האינטרנט של לאומי, כבעבר.

 

כמו כן, בקישור הבא תוכלו למצוא את רשימת החברות המתפעלות את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בלאומי שירותי שוק ההון, כולל טלפון ומייל לשירות לקוחות.  

 

רשימת החברות המתפעלות את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בלאומי שירותי שוק ההון

 

החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי