In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

הטבות בפתיחת חשבון פרטי

 

פותחים חשבון  פרימיום פרטי בלאומי ונהנים!

 

פטור מעמלות עו''ש ל - 3 שנים        או          הלוואה ללא ריבית בגובה 30,000 ש''ח

 *כולל עמלת מינימום                                                               *ב-24 תשלומים חודשיים

 

תנאים מזכים להטבות בפתיחת חשבון:

 

 • שימוש חודשי בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון, בגובה 3,000 ש"ח ומעלה.
 • העברת משכורת ישירות מהמעביד לחשבון, בגובה 5,000 ש"ח ומעלה ליחיד או 9,000 ש"ח ומעלה לזוג וגם שימוש של 1,000 ש"ח ומעלה בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון.
 • המצאות עושר פיננסי בחשבון (יתרה בעו"ש, חסכונות, פקדונות) בגובה 250,000 ש"ח ומעלה וגם שימוש של 1,000 ש"ח ומעלה בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון.

 

ובנוסף - בלעדי בלאומי! מענק בגובה דמי החבר בלשכת עוה"ד. 

 

גובה המענק יהיה בהתאם לסכום דמי החבר לתשלום (בהנחה) עד ה - 15.1.2016, הנקוב בשובר שיציג עורך הדין לבנק ("סכום המענק").

המענק ישולם בזיכוי לחשבון הלקוח בתשלומים חודשים שווים של 1/12 מסכום המענק, בכפוף לחיוב חודשי של 4,000 ₪ לפחות, בכרטיסי האשראי הבנקאיים של לאומי בחשבון, ולחתימה על טפסים מתאימים. הזיכוי של התשלום החודשי יינתן בכל חודש עוקב לחודש בו התקיים החיוב החודשי המפורט לעיל.

תשלום המענק לשנת 2016 יתבצע על סמך בדיקת הזכאות בהתאם לתנאים המפורטים ושתחל לאחר סיום תקופת הזכאות בגין מענק 2015.

 

לאומי רשאי לשנות ו/או לבטל את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי.

  

תנאי ההטבות לפותחי חשבון >>

 

הטבות בניהול חשבון פרימיום פרטי בלאומי

 

הלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים

 • גובה ההלוואה - עד 150,000 ש"ח, הנמוך מביניהם.
 • הלוואה על בסיס הפריים: %P-0.55 למעבירי משכורת ללאומי,
  לשאר הלקוחות - %P+0.25
 • החזר ההלוואה - עד 60 תשלומים חודשיים, בהוראת קבע לחיוב חשבון הלווה
 • עמלת טיפול באשראי וביטחונות - 65% הנחה

 

יותר הטבות בניירות ערך >>

 

יותר הטבות במט"ח

 • 70% הנחה בעמלות חליפין בגין רכישת/המרת מט"ח כנגד שקלים
 • 0.5% הטבה בשער חליפין

 

יותר הטבות במסגרת אשראי

 • מסגרת אשראי עד 90,000 ש"ח
 • 65% מגובה המסגרת בריבית של P+3%
 • 35% מגובה המסגרת בריבית של P+6%

 

5 פנקסי שיקים חינם בשנה

 

כרטיס אשראי לחברי מחוז ת"א והמרכז של לשכת עו"ד הכולל:

 • פטור מדמי כרטיס ל- 3 שנים.
 • כניסה חינם לטרקלין האח"מים דן בנתב"ג, ללא הגבלה
 • ביטוח נסיעות לחו"ל חינם.

 

הטבות PREMIUM לנוטלי משכנתאות

 • פגישה אישית להתאמת משכנתא עם נציג לאומי למשכנתאות 
 • הטבות במשכנתא ללקוחות לאומי כפי שיעודכנו מעת לעת
 • כרטיס אשראי ייעודי המאפשר:
  • פטור מדמי כרטיס ל-3 שנים
  • מסגרת אשראי עד לסך של 130,000 ש"ח
  • הטבות במגוון בתי עסק מעולמות עיצוב וריהוט הבית, בילוי ופנאי
 • בכפוף לתנאים המפורטים הנמצאים בסניפי לאומי

 

כלים בשוק ההון

 • הטבות ייחודיות בניירות ערך - לחברי מחוזות לשכת עוה"ד
 • יעוץ בהשקעות על כלל מוצרי ההשקעה הקיימים בשוק
 • יעוץ פנסיוני - סיוע בתכנון הפנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות

 

תנאי ההטבות לניהול חשבון >>