רק בלאומי: משכנתא דיגיטלית בלי לצאת מהבית!

רק בלאומי: משכנתא דיגיטלית בלי לצאת מהבית!

מתעניינים ברכישת דירה בפרויקט "גרינסייד" בבת-ים? אנחנו בלאומי למשכנתאות שמחים להציע לכם את המשכנתא הנוחה בישראל

בלאומי לוקחים משכנתא מתי שרוצים ומאיפה שנוח, ואפילו על המסמכים חותמים דיגיטלית מבלי לצאת מהבית. באפשרותכם לבחור אם להגיש רק את הבקשה בדיגיטל ולהמשיך את התהליך בסניף*, או לסיים את כל התהליך בדיגיטל, כולל ביצוע חתימה מרחוק.

 

 

לא משנה במה תבחרו, תיהנו מהשירות הנוח והטוב ביותר:

  • משכנתא דיגיטלית – הגשת בקשה למשכנתא בכל זמן ובכל מקום. להגשת בקשה לחצו כאן >>
  • "פסק זמן ממשכנתא"- הקפאת תשלומים לפי הצורך, עד 3 חודשים בשנה. לפרטים לחצו כאן >>
  • דמי פתיחת תיק - פטור מעמלת פתיחת תיק המשכנתא
  • מסלול הלוואות משכנתא עם הטבה בריבית:

 

שיעור ריבית תקופת ההלוואה סכום ההלוואה
P-1% עד 25 שנה עד 120,000 ש"ח

 

  • מגוון מסלולי הלוואות בוליט במימון ריבית ע"י הקבלן

     


מעוניינים? השאירו פרטים ונציג לאומי למשכנתאות יחזור אליכם בהקדם:

שדה חובה
טלפון נייד

הנני מאשר, כי הבנק יפנה אלי לרבות באמצעות מסרונים (SMS) דואר אלקטרוני, טלפונית ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר בקשר עם בקשה להלוואת משכנתא.

כמו כן הנני מאשר/ת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם. ידוע לי כי פרטים אלו נמסרים מרצוני ובהסכמתי ומבלי שחלה עליי חובה חוקית למסרם ואני מסכים כי פרטים אלו יוחזקו במאגרי המידע של קבוצת לאומי ו/או מי מטעמה או עבורה, בארץ ובחו"ל

*הכל בכפוף לשיקול הדעת ולקריטריונים של הבנק וכממפורט בחוזים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק > אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל > המוצרים וההטבות בתקוף בתנאי העמדת מלוא ההלוואות בפעול על ידי הבנק עד ליום 31.12.2023 > הבנק רשאי להפסיק ו/או לשנות את המוצרים ו/או ההטבות ו/או השירותים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת > פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי > פסק זמן מהמשכנתא - מחושב לפי תקופת ההלוואה. ללקוחות חדשים של לאומי למשכנתאות > זכאות דיגיטלית - הפרטים המלאים באתר הבנק > גרייס חלקי - דחיית תשלומי קרן ההלוואה בלבד, ללא דחיית תשלומי הריבית, הפרשי ההצמדה והסכומים הנלויים (לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח). הסכומים שיידחו בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, ייפרסו על פני יתרת תקופת ההלוואה. בהלוואות מכספי בנק בלבד, למעט בהלוואות בוליט > מסלול הלוואה עם הטבה בריבית - הלוואה בריבית פריים על בסיס שפיצר - סכום הלוואה בריבית זו לא יעלה על 50% מסך ההלוואות בכל שחרור (ובכפוף להוראת בנק ישראל). בכל מקרה שיעור הריבית לא יפחת מ 0%לחצו כאן >>