האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2009

רווח נקי של 429 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2009

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה ב- 9.7% (על בסיס שנתי) 

 

  • הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-429 מיליון שקלים.

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה ברבעון הראשון
    ב- 9.7% (על בסיס שנתי).

 

  • יחס הלימות ההון הגיע ל-11.90%, מזה יחס הון ראשוני – 7.73%

 

  • קיטון של 12.8% בהוצאות התפעוליות והאחרות, ל 1,564 מיליון שקלים, בעיקר כתוצאה מקיטון בהוצאות השכר.

 

  • במטרה לשפר את יחס הלימות ההון גייס הבנק, בחודש האחרון, שטרי הון נדחים וכתבי התחייבות נדחים, מסוגים שונים, בהיקף של כ-2.5 מיליארד שקלים.

 

הדוח ויתר הקבצים המצורפים הינם בפורמט PDF וניתנים לצפייה באמצעות תוכנת Adobe Reader. להורדת התוכנה בחינם