האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 איסור הלבנת הון 

 איסור הלבנת הון 

חדשות ועדכונים

ביום 1.7.10 התקבלו תיקונים להוראת ניהול בנקאי תקין 411. להלן תקציר עיקרם:

 

מאבק בארגוני טרור
המאבק בארגוני הטרור מוצא ביטויו גם בפעילותו של התאגיד הבנקאי אשר נדרש לוודא, כי ארגוני הטרור המוכרזים על ידי הרשויות בארץ אינם צד לפעולה כלשהי בתאגיד הבנקאי. בדיקה זו הורחבה והסריקה מתבצעת גם מול ארגונים נוספים הכלולים ברשימת המשרד לפיקוח על נכסים זרים ה- OFAC, הכרזת האו"ם והכרזות האיחוד האירופאי.

 

דין מקומי בחו"ל והדין הישראלי
מקום שישנה אי התאמה בין הדין המקומי בחו"ל ובין הדין בישראל – יכריע הדין המחמיר מבין השניים, ככל שאינו סותר את הדין המקומי.

 

איש ציבור – PEP
הגדרתו של "איש ציבור" (PEP – Public Exposed Personality) הורחבה וכוללת כיום גם את שותפיו העסקיים וקרובי משפחה מדרגה ראשונה של איש הציבור.

 

עובר אורח (בתוקף החל מיום 1.1.2011)
החובה החלה על התאגיד הבנקאי להכיר את הלקוח הורחבה גם לגביי מבצע פעולה אשר אינו רשום כבעל חשבון או כמורשה חתימה בחשבון.