האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 החברה המנהלת 

 החברה המנהלת 

 

קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל בע"מ הוקמה ב-19 ביולי 1934 כקופת גמל מפעלית לתגמולים לשכירים, שחבריה הינם העובדים הקבועים של בנק לאומי לישראל בע"מ. ניהול הקופה התבצע על ידי חבר נאמנים שנתמנה על ידי הבנק וחברי הקופה. 

 

ב-31 ביולי 2008 עברה הקופה שינוי מבני, בעקבותיו היא פוצלה לקופת גמל שאינה מאוגדת כחברה בע"מ, ולחברת ניהול שתנהל בנאמנות את קופות הגמל של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות. החל מינואר 2011 מופקדים לחשבונות העמיתים הפעילים בקופות המנוהלות על ידי החברה גם כספי הפיצויים (ראה עדכון תקנון החברה ועדכון תקנוני הקופות מיום 20.6.11).

 

בעלי המניות של החברה המנהלת הינם העובדים הפעילים.

 

החל מיום 1.1.2013 מוזגו קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי ועובדי בנק לאומי למשכנתאות, זאת  לאור ביצוע המיזוג בין בנק לאומי לבנק לאומי למשכנתאות.
לאחר המיזוג נותרה רק קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי.

 

חברי חברת הניהול הינם העמיתים הפעילים של קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי.

 

חברת הניהול מנוהלת על ידי דירקטוריון המונה 11 דירקטורים - בהם 3 דירקטורים חיצוניים. הדירקטורים נבחרים ע"י האסיפה הכללית, כדלהלן:

  • חברים הנמנים על הדרג הפקידותי בבנק לאומי, בוחרים 7 דירקטורים, מתוכם 2 דירקטורים חיצוניים.
  • חברים הנמנים על הסגל הניהולי בבנק לאומי, בוחרים 4 דירקטורים, מתוכם דירקטור חיצוני אחד.