האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2008

31 במרץ 2009

חרף המשבר הכלכלי והשפעתו על עסקי הקבוצה: רווח נקי של 92 מיליון שקלים ללאומי ב-2008.

 

  • בהמשך לדיווח המיידי מיום 16.3.09, מסתכם ההפסד ברבעון הרביעי ב-1,183 מיליון שקלים.

 

  • ההון העצמי של הבנק הסתכם בסוף 2008 ב-18.7 מיליארד שקלים.

 

  • הלימות ההון של הבנק מוסיפה להיות גבוהה - 11.49%.

 

  • האשראי לציבור גדל בשנת 2008 ב-7.4% והסתכם ב-213.2 מיליארד שקלים.

 

  • פקדונות הציבור גדלו בשנת 2008 ב-2.8% והסתכמו ב-244.8 מיליארד שקלים.

 

  • בשנת 2008, העניקה קבוצת לאומי תרומות וחסויות למטרות חברתיות וקהילתיות בהיקף של 28.4 מיליון שקלים. 

 

הדו"ח ויתר הקבצים המצורפים הינם בפורמט pdf וניתנים לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader. להורדת התוכנה לחץ כאן