האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2007

31 במרץ 2008

לאומי מציג את הרווח הנקי הגבוה במערכת הבנקאית: 3.36 מיליארד שקלים. הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ב- 2.98 מיליארד שקלים

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי ב-2007: 17.4%
  • תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות ב-2007: 15.4%
  • רווח נקי של 517 מיליון שקלים ברבעון הרביעי של 2007
  • הלימות ההון של הבנק מוסיפה להיות גבוהה - 11.52%
  • סכום נמוך של 7.2 מיליון דולר נזקף לרווח והפסד של הבנק
    לשנת 2007 בגין תיק ני"ע מגובי הנכסים
  • הבנק יחלק דיבידנד נוסף בסך של 270 מיליון שקלים בגין רווחי הרבעון הרביעי של 2007 ובסה"כ כ-1.7 מיליארד שקלים בגין רווחי שנת 2007 כולה (בכפוף לאישור האסיפה הכללית)

 

 מהדוחות עולה כי הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם בשנת 2007

ב-2,984 מיליון שקלים, לעומת 1,454 מיליון שקלים בשנת 2006, גידול של 105.2%. תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכמה בשנת 2007

ב-15.4%, לעומת 8.3% ב-2006.

 

 הרווח הנקי של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2007 ב-3,357 מיליון שקלים, לעומת רווח של 3,534 מיליון שקלים בשנת 2006, קיטון של 5%. יש לזכור כי הרווח הנקי של לאומי בשנת 2006, כלל רווחים בלתי רגילים בסך של כ-2.1 מיליארד שקלים בגין מכירת אחזקות ריאליות וחברות שוק הון של לאומי, לעומת רווחים בלתי רגילים בסך של 373 מיליון שקלים בלבד בגין מכירות נכסים בשנת 2007.

 

 הרווח הנקי לשנת 2007 מבטא תשואה על ההון העצמי בשיעור של 17.4% לעומת 20.1% ב-2006.

 

 ברבעון הרביעי של 2007, הסתכם הרווח הנקי מפעולות רגילות ב-512 מיליון שקלים, לעומת 391 מיליון שקלים ברבעון המקביל של 2006, גידול של 30.9%. הרווח הנקי הסתכם ברבעון הרביעי של 2007 ב-517 מיליון שקלים, לעומת 1,074 מיליון שקלים ברבעון המקביל של 2006, קיטון של 51.9%.

 

הדו"ח ויתר הקבצים המצורפים הינם בפורמט pdf וניתנים לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader. להורדת התוכנה לחץ כאן