האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2007

לאומי מציג את הרווח הגבוה במערכת הבנקאית: 

 

רווח נקי מפעולות רגילות של 901 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2007 – גידול של 204.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2007 הסתכם ב-1.01 מיליארד שקלים – גידול של 4.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

  • רווח נקי מפעולות רגילות של 2.47 מיליארד שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2007 – גידול של 132.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • רווח נקי של 2.84 מיליארד שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2007 – גידול של 15.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • תשואת הרווח הנקי (על בסיס שנתי) על ההון העצמי הסתכמה ברבעון השלישי ב-21.9% ו-20.6% בתשעת החודשים הראשונים של 2007.

 

  • הלימות ההון של הבנק מוסיפה להיות הגבוהה במערכת – 12.1%.

 

השפעת המשבר בשוק המשכנתאות בארה"ב היתה מזערית:

 

  • לא נרשם כל הפסד בחשבון הרווח והפסד של הבנק.

 

  • היקף השקעות הקבוצה בניירות ערך מגובי נכסים לסוגיהם הסתכם ב-1.81 מיליארד דולר (מזה 1.1 מיליארד דולר בניירות ערך מגובי משכנתאות).

 

  • ירידת הערך בגין השקעות הקבוצה בניירות ערך מגובי נכסים (ליום 30 בספטמבר 2007) מסתכמת בכ-34 מיליון דולר (כ-1.9% משווי התיק).