האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2007

רווח נקי של 917 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2007

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה ברבעון הראשון ב- 22.2% (על בסיס שנתי), לעומת 30.4% בתקופה המקבילה אשתקד (אשר כללה את מכירת החזקות לאומי באפריקה ישראל ואת מכירת 10% ממניות מגדל)

 

  • הרווח הנקי מפעולות רגילות גדל ב-64.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב- 658 מיליון שקלים

 

  • תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכמה ב- 15.6% (על בסיס שנתי), לעומת 10.3% ברבעון המקביל אשתקד

 

  • נמשך הגידול בהכנסות מפעילות מימון ובהכנסות התפעוליות אשר צמחו ב-9.0% ו-5.1% בהתאמה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 

  • יחס הלימות ההון מוסיף להיות גבוה – 11.9%