האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2006

רווח נקי של 2,460 מיליון ש"ח ללאומי בתשעה החודשים הראשונים

של 2006, לעומת 1,674 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד –

גידול של 47%

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה בתקופה המדווחת בכ-21% (על בסיס שנתי), לעומת 15.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • הרווח הנקי לתשעה החודשים הראשונים של 2006, כולל רווחים מיוחדים בסך של כ-1,397 מיליון ש"ח, בגין מכירת אחזקות לאומי באפריקה ישראל ו-10% מאחזקות לאומי במגדל ומכירת "פסגות-אופק".

 

  • בדו"חות הנוכחיים נכללות הוצאות שכר מיוחדות הקשורות בהפרטת הבנק, בתכנית פרישה מרצון ובהתחייבויות לפיצויים ולפנסיה, אשר הסתכמו בתשעה החודשים הראשונים של 2006 בכ-752 מיליון ש"ח.

 

  • ברביע השלישי של 2006 הסתכם הרווח הנקי של קבוצת לאומי ב-970 מיליון ש"ח, לעומת 568 מיליון ש"ח ברביע המקביל אשתקד – גידול של 70.8%.

 

  • בתשעה החודשים הראשונים של 2006 נמשך הגידול בהכנסות מפעילות מימון ובהכנסות התפעוליות אשר צמחו ב-4.4% ו-2.9% בהתאמה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.