האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.6.2006

רווח שיא ללאומי במחצית הראשונה של 2006 - 1,490 מיליון ש"ח

 

  • הרווח הנקי של קבוצת לאומי גדל במחצית הראשונה של 2006 ב- 34.7% והסתכם ב-1,490 מיליון ש"ח, לעומת 1,106 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2005.

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה במחצית הראשונה של 2006 ב- 19.5% (על בסיס שנתי), לעומת 15.3% בתקופה המקבילה אשתקד. ללא הוצאות שכר מיוחדות היתה תשואת הרווח הנקי מסתכמת 24.7% (על בסיס שנתי).

 

  • בדו"חות הנוכחיים נכללות הוצאות שכר מיוחדות הקשורות בהפרטת הבנק ובהתחייבויות לפיצויים ולפנסיה, אשר הסתכמו במחצית הראשונה של 2006 בכ-524 מיליון ש"ח.

 

  • ירידה חדה של 58.9% בהפרשה לחובות מסופקים - מ-939 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2005, ל-386 מיליון ש"ח במחצית הראשונה השנה.

 

  • נמשך הגידול בהכנסות מפעילות מימון ובהכנסות התפעוליות אשר צמחו ב-7.6% ו-9.0% בהתאמה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.