האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2006

לאומי מציג גידול של 110.6% ברווח הנקי ברביע הראשון של 2006:

1,112 מיליון ש"ח, לעומת 528 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי (על בסיס שנתי):

 30.8% לעומת 14.9% בתקופה המקבילה אשתקד.