האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2005

  • הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2005 הסתכם ב- 1,674 מיליון ש"ח, גידול של 10.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

  • הרווח הנקי ברביע השלישי של שנת 2005 הסתכם ב- 568 מיליון ש"ח, גידול של 5.4% לעומת הרביע המקביל אשתקד.

 

  • בנטרול השפעות חד פעמיות של התאמות מיסים נדחים, הפרשה מיוחדת למס בגין מכירת קונגלומרטים והשפעת פרישה מרצון, הסתכם הרווח הנקי ברביע השלישי של השנה ב-835 מיליון ש"ח.

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הגיעה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2005 ל- 15.2% לעומת 14.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הגיעה ברביע השלישי של שנת 2005 ל- 14.9% לעומת 15.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • יחס ההון לרכיבי סיכון – 12.15%.

 

  • המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב- 30 בספטמבר 2005 ב- 264.7 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 255.8 מיליארד ש"ח בסוף 2004, גידול של 3.5%.