האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2003

הרווח הנקי לשנת 2003 : 1,145 מיליון ש"ח, גידול של 171.3%

 

הרווח הנקי ברביע הרביעי של שנת 2003: 235 מיליון ש"ח, לעומת 11 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

תשואה נטו של הרווח הנקי לשנת 2003 : 8.7%

 

הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים: 6,115 מיליון ש"ח, גידול של 20.3% לעומת שנת 2002.

 

יחס ההון לרכיבי סיכון:  10.8% , דיבידנד בסך 400 מיליון ש"ח.