האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.06.2003

  • הרווח הנקי למחצית הראשונה של שנת 2003 - 501 מיליון ש"ח, גידול של 65.3%.
  • הרווח הנקי ברביע השני של שנת 2003 - 327  מיליון ש"ח, גידול של 330.3%.
  • תשואה נטו של הרווח הנקי למחצית הראשונה של שנת 2003 - 7.7%.
  • הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים - 3,023 מיליון ש"ח, גידול של 32.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
  • יחס ההון לרכיבי סיכון - 11.1%.