DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 לאומי אחרי 

 לאומי אחרי 

לאומי אחרי - קרן המאה למען דור המחר

המדיניות של לאומי בתחום התרומה לקהילה והמעורבות בה, מכוונת להעצמת החברה הישראלית, תוך התמודדות ישירה עם החולשות בחברה וחיזוק הגורמים המפתחים ומיישמים פיתרונות הולמים. לאומי חובר לגורמים הללו וכך מאפשר מינוף של התרומה והפעילות המתבצעת בשטח, ומשפיע בצורה המיטבית על אותן קבוצות אוכלוסיה הנזקקות לסיוע.

 

בשנת 2002, במלאת מאה שנים להקמת לאומי, וברוח השקפת העולם שהנחתה את מייסדיו, החליטה הנהלת הבנק לציין את שנת המאה בהקמת גוף ייחודי למען הקהילה, "לאומי אחרי - קרן המאה למען דור המחר" (עמותה רשומה).

 

העמותה, המהווה את אפיק ההשקעה המרכזי של לאומי בקהילה, משקיעה בקידומם של בני נוער וצעירים על ידי תמיכה בתכניות חינוכיות שונות. תכניות אלה פועלות להעלאת מספר הזכאים לתעודת בגרות, לשיפור איכות תעודת הבגרות, להעלאת מספר המתגייסים לצה"ל לשירות איכותי ולהנגשת ההשכלה האקדמית עבור בני הנוער.

 

הדגש העיקרי בפעילותה של העמותה מושם על העצמת בני-הנוער וקידומם באמצעות חינוך, הדרכה לשיפור ההישגים הלימודיים, הקניית ערכים ועידוד הפנייה אל ההשכלה הגבוהה. העמותה משקיעה את עיקר משאביה בתמיכה בפרויקטים להעלאת מספר הזכאים לתעודות בגרות ולהעלאת מספר המתגייסים לשירות איכותי בצה"ל מתוך תפיסה כי תחומים אלה מהווים את "כרטיס הכניסה" לחברה הישראלית.

 

הפרויקטים מתבצעים ברחבי הארץ, בקרב כל מגזרי האוכלוסייה - יהודים וערבים, דרוזים ובדווים וותיקים ועולים חדשים. הפעילות מתקיימת בשיתוף פעולה עם מוסדות חינוך והשכלה גבוהה ועמותות חברתיות.  

במקביל, הציבה העמותה על סדר יומה את ההתמודדות עם המצוקה הכלכלית הקשה שבה שרויות מאות אלפי משפחות בישראל, והיא מסייעת להם בתחומי הפרט והרווחה.

 

השותפות של עמותת "לאומי אחרי" עם הפרויקטים השונים מקבלת מינוף על ידי התנדבות של עובדי לאומי. מאות עובדים תורמים מזמנם ומהידע שלהם; העובדים מצטרפים לפעילות קהילתית, משתתפים באירועים שונים של החניכים, צועדים איתם בסדרות שטח, מעבירים הרצאות בהתנהלות כלכלית וסדנאות מקצועיות לפיתוח אישי ואף משמשים כחונכים אישיים (מנטורים) למנהלים בפרויקטים של "לאומי אחרי".

 

מאז הקמתה, בעשר שנות פעילותה, תרמה העמותה כ-83 מיליון ש"ח לעמותות וגופים ציבוריים המפעילים פרויקטים בתחום החינוך. הפרויקטים השונים פרוסים על פני כ-100 ישובים ברחבי הארץ ומשתתפים בהם כ-20,000 בני נוער ממגזרי אוכלוסיה שונים ומשפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.

 

מטרותיה הרשומות של העמותה

 • קידום בני נוער וצעירים לקראת שילובם המיטבי בחברה
 • העלאת מספר הזכאים לתעודת בגרות
 • העלאת מספר המתגייסים לצה"ל לשירות איכותי
 • חינוך לערכים ולמעורבות חברתית
 • עידוד מנהיגות אישית בקהילה
 • פעילות סעד
 • העברת כספים לגופים אחרים למימון פרויקטים חינוכיים

 

 

הפרויקטים הפועלים בתמיכה של עמותת "לאומי אחרי - קרן המאה למען דור המחר"

 

 

 

 

 

 

 

 

 • "אני בשבילך" למען חינוך להתנדבות, מנהיגות והעצמת בני נוער 
  בשיתוף עם ארגון לתת

 

 • נ.ע.מ. לקידום נוער מצטיין מהמגזר הערבי 
  בשיתוף עם עמותת "ידידי עתידים"

 

 

פרטי העמותה

עמותת "לאומי אחרי - קרן המאה למען דור המחר" היא עמותה רשומה מס' 580399004 ומוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת העמותה ענבל סיון 

 

 

* שדות חובה
*
*
ביטול
שלח