האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 כרטיסי אשראי 

 כרטיסי אשראי 

הבהרות בנושא אשראי

  • כל המסלולים מחויבים בריבית המבוססת על ריבית הפריים, המתעדכנת מעת לעת.
  • מוצרי האשראי השונים ניתנים בכפוף לאישור לאומי קארד ובהתאם ליתרת האשראי הפנויה בכרטיס.
  • פרטים מדויקים יינתנו בעת הפנייה למוקד שירות הלקוחות ובטרם האישור.
  • כפוף לתנאי ההצטרפות.
  • חיוב קבוע: תנאי התוכנית בכפוף להסכם הנפקת כרטיס אשראי שברשותך ובכפוף לחתימה על מסמכים נוספים ככל שידרשו. ההפרש שנשאר ייכנס לסל העסקות לחודשים הקרובים ויצבור ריבית.
  • חודש חופש: בפריסה לאחר יום החיוב תועמד ריבית גישור מיום הזרמת הכסף לחשבון ועד למועד החיוב הקרוב של הכרטיס.
  • הלוואה ברגע: משולמת על פי לוח סילוקין קבוע וכוללת החזר קרן וריבית בכל חודש.