האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.6.2007

רווח נקי של 913 מיליון שקלים ברבעון השני של 2007 - גידול של 141.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי מפעולות רגילות ברבעון השני הסתכם אף הוא ב-913 מיליון שקלים - גידול של 148.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

  • רווח נקי של 1.83 מיליארד שקלים במחצית הראשונה של שנת 2007, לעומת 1.49 מיליארד שקלים במחצית המקבילה אשתקד - גידול של 22.8%.

 

  • רווח נקי מפעולות רגילות של 1.57 מיליארד שקלים במחצית הראשונה של 2007, לעומת 767 מיליון שקלים במחצית המקבילה - גידול של 104.8%.

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה במחצית הראשונה של 2007 ב-21% (על בסיס שנתי), לעומת 18.5% בתקופה המקבילה אשתקד ו- 20.1% בכל שנת 2006.

 

  • תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכמה במחצית הראשונה של 2007 ב-17.9% (על בסיס שנתי), לעומת 9.3% בתקופה המקבילה אשתקד ו- 8.3% בכל שנת 2006.

 

  • יחס הלימות ההון מוסיף להיות גבוה – 11.9%.