האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.6.2008

רווח נקי של כ-1.36 מיליארד שקלים ללאומי במחצית הראשונה של 2008.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2008 הסתכם ב-889 מיליון שקלים.

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה ברבעון השני ב- 19.1% (על בסיס שנתי).

 

  • הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ברבעון השני של 2008 ב-639 מיליון שקלים. במחצית הראשונה של 2008 הסתכם הרווח הנקי מפעולות רגילות בכ-1.1 מיליארד שקלים.

 

  • הרווח מפעולות מימון צמח במחצית הראשונה של 2008 ב-8.6% והסתכם בכ-3.9 מיליארד שקלים.

 

  • יחס הלימות ההון מוסיף להיות הגבוה במערכת הבנקאית: 12.4% (הון ראשוני – 8.2%). 

 

הדו"ח ויתר הקבצים המצורפים הינם בפורמט pdf וניתנים לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader. להורדת התוכנה