האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2004

הרווח הנקי - 1,864 מיליון ש"ח, גידול של 62.8% לעומת שנת 2003

הרווח הנקי מפעולות רגילות - 1,904 מיליון ש"ח, גידול של 64.3%.

 

הרווח הנקי ברביע הרביעי של שנת 2004 – 345 מיליון ש"ח,

 

גידול של 46.8% לעומת הרביע המקביל אשתקד.

 

תשואה נטו של הרווח הנקי - 13.1% לעומת 8.7% בשנת 2003.

תשואה נטו של הרווח הנקי מפעולות רגילות לשנת 2004 - 13.4%.

התשואה נטו בנטרול השפעת שינוי שיעורי המס -14.1%.

 

יחס ההון לרכיבי סיכון –11.25%.

 

דיבידנד בסך 1,004 מיליון ש"ח.