האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2006

לאומי מציג את הרווח הנקי הגבוה בתולדותיו: 3.534 מיליארד שקלים

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי ב-2006 – 22.1%, לעומת 14.3% ב-2005

 

  • הרווח הנקי ברביע הרביעי של 2006 – 1,074 מיליון שקלים, גידול של כ-132.5% לעומת הרביע המקביל ב-2005

 

  • הרווח לשנת 2006, כולל רווחים מיוחדים בסך של 2,080 מיליון שקלים, בגין מכירת החזקות לאומי ב"אפריקה ישראל", חלק מהחזקות לאומי ב"מגדל" ומכירת "פסגות-אופק", "לאומי פיא" וחלק מקופות הגמל של הבנק

 

  • הדוחות השנתיים כוללים גם הוצאות שכר מיוחדות הקשורות בהפרטת הבנק, בתכנית פרישה מרצון ובהתחייבויות לפיצויים ולפנסיה, אשר הסתכמו ב-917 מיליון שקלים

 

  • בצמוד לדוחות הכספיים מפרסם לאומי לראשונה את דוח האחריות החברתית לשנת 2006, שהוא הראשון של ארגון פיננסי ישראלי המאושר ע"י הארגון הבינלאומי GRI - Global Reporting Initiative