האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2003

  • הרווח הנקי - 176 מיליון ש"ח
  • תשואה נטו של הרווח הנקי - 5.3%
  • הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים - 1,064 מיליון ש"ח, גידול של 10.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
  • פיקדונות הציבור - 207 מיליארד ש"ח, גידול של 1.8% לעומת 31.3.02
  • אשראי לציבור - 174 מיליארד ש"ח, גידול של 0.2% לעומת 31.3.02
  • יחס הון לרכיבי סיכון - 10.8%