האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2003

  • הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2003  - 914 מיליון ש"ח, גידול של 121.3%.  

 

  •  הרווח הנקי ברביע השלישי של שנת 2003 - 418 מיליון ש"ח, גידול של 269.9%.
  • תשואה נטו של הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2003 9.3%.

 

  •  הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 4,545 מיליון ש"ח, גידול של 23.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

  •  יחס ההון לרכיבי סיכון – 11.0%.