האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2004

הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2004 –1,531 מיליון ש"ח, גידול של 68.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברביע השלישי של שנת 2004 – 539 מיליון ש"ח,

 

גידול של 29.6% לעומת הרביע המקביל אשתקד.

 

תשואה נטו של הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2004 14.6%, לעומת 9.3% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

יחס ההון לרכיבי סיכון –11.1%.