האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2008

רווח נקי של 1.275 מיליארד שקלים ללאומי בתשעת החודשים הראשונים של 2008

  • בהמשך לדיווח המיידי שפרסם הבנק על צפי לפגיעה משמעותית בתוצאות העסקיות ברבעון השלישי מציג הבנק הפסד של 84 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2008. 

 

  • על רווחי הבנק השפיעו בעיקר המצב בשוקי העולם, קריסתם של Lehman Brothers ו-Washington Mutual והרעת המצב במשק הישראלי. 

 

  • ההון העצמי של הבנק מסתכם ב-19.6 מיליארד שקלים – ללא שינוי לעומת סוף שנת 2007. 

 

  • הלימות ההון של הבנק מוסיפה להיות גבוהה ביותר – 12.08%. 

 

  • גידול של 4.5% בהעמדת אשראי לציבור לעומת סוף שנת 2007 ל-207.5 מיליארד שקלים. 

 

הדו"ח ויתר הקבצים המצורפים הינם בפורמט pdf וניתנים לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader. להורדת תוכנת Adobe Reader