האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2008

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לסיכום הרבעון הראשון לשנת 2008:

רווח נקי של 470 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2008

 

 תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה ברבעון הראשון ב- 9.8% (על בסיס שנתי)

 

 הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ב-472 מיליון שקלים

 

 הרווח מפעולות מימון צמח ב-9.3% והסתכם ב-1.96 מיליארד שקלים

 

 יחס הלימות ההון הגיע ל-11.77% (הון ראשוני – 7.73%)

 

 הנכסים הכספיים שבניהול הקבוצה, מאזניים וחוץ מאזניים, הסתכמו
ב-731 מיליארד שקלים.

 

הדו"ח ויתר הקבצים המצורפים הינם בפורמט pdf וניתנים לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader. להורדת התוכנה לחץ כאן