האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מקרו בישראל 

 מקרו בישראל 

התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

15.01.2020

  • הגידול בהיקף המכירות של דירות חדשות בעת הנוכחית תומך בהמשך עלייה מתונה של מחירי הדיור בטווח הקצר
  • היקף המכירות המצטבר של דירות חדשות בחודשים ינואר-נובמבר 2019 הסתכם בכ-28.8 אלף דירות, אשר הינו גבוה ביחס לתקופות המקבילות בשנים 2016-2018.
  • מאז שהיקף מכירת הדירות החדשות ירד לרמת שפל בסוף 2017-תחילת 2018, חל שינוי כיוון במגמה, והפעילות החלה לעלות בקצב מהיר יחסית לאורך שנת 2019. עלייה מהירה זו, הינה בעיקר תוצאה של גידול ניכר במכירות של דירות חדשות במסגרת התכנית "מחיר למשתכן".
  • על כן, יש להתייחס למגמה הנוכחית שעולה מהנתונים בזהירות, שכן סוג העסקאות במסגרת "מחיר למשתכן" אינו דומה לאופן שבו מתבצעת עסקת מכירה "רגילה", שמאפיינת את הפעילות בשוק החופשי (כלל השוק ללא "מחיר למשתכן"), ולכן אין הם משקפים באופן מלא עלייה משמעותית בביקוש לדיור בעת הנוכחית.
  • הפעילות בשוק הנדל"ן למגורים בעת הנוכחית, לצד מגמת הירידה במלאי הדירות שזמינות למכירה (כלומר, גידול איטי בהיצע), מהווים גורמים התומכים בהתפתחות לחצים לעליות מחירים בטווח הקצר. אולם, אין אנו צופים חזרה לקצבי הגידול החדים שהיו בשנים קודמות, אלא המשך מגמה של עליית מחירים איטית, בין היתר, כיוון שהפעילות בשוק הדיור מושפעת בעת הנוכחית במידה רבה מעסקאות "מחיר למשתכן", שמתאפיינות לרוב במחירים נמוכים יותר ממחירי השוק.

עוד נושאים שעלו השבוע:

 

  • כצפוי, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.25%. ההרחבה המוניטארית של בנק ישראל צפויה להימשך בעיקר דרך פעילות בשוק המט"ח
  • בנק ישראל הגביר משמעותית את קצב רכישות המט"ח בחודשים נובמבר – דצמבר 2019. הנגיד מאותת כי בנק ישראל צפוי להמשיך במדיניות זו
  • משרד האוצר גייס 3.0 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח לטווח 10 – 30 שנה בחו"ל. להנפקה לא צפויה להיות השפעה מהותית על הגיוסים המקומיים

 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
 

להתקנת התוכנה >>