האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מקרו בישראל 

 מקרו בישראל 

התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/ בחודש החולף בישראל ובעולם

ספטמבר 2020

האינפלציה בישראל הינה מהנמוכות מבין מדינות ה-OECD


האינפלציה בפועל במשק המקומי עומדת על מינוס 0.6% (יולי 2020 לעומת יולי 2019). על אף שעלתה בהשוואה לחודשים קודמים (רמת שפל של מינוס 1.6% במאי), האינפלציה בישראל נותרה מהנמוכות בקרב מדינות ה-OECD, בדומה למגמה בשנים האחרונות, והיא נמוכה משמעותית בהשוואה לארה"ב, בריטניה וממוצע גוש האירו.


האינפלציה במדינות המפותחות עשויה להמשיך לעלות עם הימשכות תהליך החזרה לפעילות מלאה. בטווח הבינוני, האינפלציה עשויה לעלות אל מעבר ליעדי האינפלציה של הבנקים המרכזיים המובילים, עקב הזרמות הכספים חסרות התקדים בזמן משבר הקורונה והגידול החד בחוב הממשלתי. בהקשר זה, נציין כי הבנק הפדרלי של ארה"ב הכריז על הגמשה מסוימת של יעד האינפלציה, באופן אשר יאפשר לבנק המרכזי להכיל תקופה מסוימת של אינפלציה גבוהה מהיעד (2%). זאת, תוך הסתכלות רב-שנתית על האינפלציה הממוצעת, אשר על-ידי כך תקופות של אינפלציה נמוכה מהיעד יתקזזו עם תקופות של אינפלציה גבוהה מהיעד. דהיינו, יעד אינפלציה שמיושם בממוצע רב-שנתי ולא בכל נקודת זמן.


באשר לישראל, יעד האינפלציה עצמו כבר כיום גמיש יותר – טווח (1%-3%) ולא יעד נקודתי – ויש לציין שהאינפלציה נמוכה מהיעד זה מספר שנים, כך שנראה כי צעד מעין זה פחות רלוונטי לישראל בתקופה הקרובה. במבט קדימה, נראה כי השקל החזק צפוי להמשיך ולתמוך באינפלציה נמוכה בישראל בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. להערכתנו, האינפלציה (השנתית) צפויה לעלות בהדרגה במהלך השנה הקרובה, זאת תחת ההנחה שלא יינקטו צעדי סגר משמעותיים בהמשך.

 

 

עוד נושא שעלו השבוע:

  • השקל ממשיך להתחזק, על אף משבר הקורונה ורכישות המט"ח של בנק ישראל
  • הגידול בגירעון הממשלתי נמשך גם בחודש אוגוסט, והוא צפוי להימשך גם בחודשים הבאים

 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

 

להתקנת התוכנה >>