האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מקרו בישראל 

 מקרו בישראל 

התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

08.07.2020

בנק ישראל הותיר את הריבית ברמה של 0.1%, ובמקביל הכריז על צעדים מוניטאריים נוספים
הוועדה המוניטארית בבנק ישראל החליטה בישיבתה מה-6.7.20 להותיר את הריבית ברמה של 0.1%. בנק ישראל פועל בעיקר בערוץ האשראי, תוך מתן אפשרות לממשלה, למשקי הבית ולעסקים ללוות בריביות נמוכות ככל שניתן וזאת מבלי להגדיר יעד ריבית ארוכת טווח.


כל הצעדים תומכים במטרה זו: ההתערבות בשוק האג"ח הקונצרני בקניית מדד השוק בכדי לצמצם הפרמיה ולהקל על גיוס הון של עסקים גדולים, פעילות מול הבנקים בכדי שיתנו הלוואות זולות לעסקים קטנים וכמובן התכניות הקודמות שיעזרו במימון הגירעון התקציבי במחיר נמוך. האפשרות של הפחתת ריבית עדיין עומדת על הפרק והיא תלויה בהערכת המצב לגבי ההתפתחויות הכלכליות.


בנק ישראל יתחיל לרכוש אג"ח קונצרני בשוק המשני. מדובר בצעד שננקט על ידי בנקים מרכזיים אחרים בעולם. במקרה של ישראל, מדובר בפעילות רק בשוק המשני לעת עתה ולא פעילות בשוק הראשוני כפי שהושקה לאחרונה על ידי הבנק הפדרלי של ארה"ב. באמצעות מהלך זה, בנק ישראל יישא בחלק מן הסיכון שבשוק האג"ח הקונצרני והתקווה שמהלך זה, והשפעותיו בשוק, יתועלו באופן ברור לטובת ייצוב הסקטור העסקי הישראלי בתקופה מאתגרת זו.


בנק ישראל מחדש את התכנית במסגרתה הוא יספק למערכת הבנקאית הלוואות בריבית קבועה של 0.1% לטווח של 3 שנים, זאת במטרה להגדיל את היצע האשראי הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים. במסגרת הגמשת התנאים המוניטאריים, הרי שעל מנת להבטיח את המשך זרימת האשראי בתרחיש של החמרה נוספת במצב הכלכלי, בנק ישראל יאפשר לבנקים להעמיד כבטוחה כנגד אשראי, במסגרת התכנית המיוחדת, גם תיקי משכנתאות (בנוסף לנכסים שהם נזילים ברמה גבוהה כדוגמת אג"ח ממשלתיות). תשתית זו תאפשר לבנקים להעמיד אשראי במסגרת התכנית בעלות יותר נמוכה ותוך שמירה על נזילות גבוהה.


במקביל, נציין כי בחודש יוני רכש בנק ישראל אג"ח ממשלתי בהיקף של 4.2 מיליארד ₪, ובמצטבר מתחילת התכנית (23.3.20) רכש בנק ישראל אג"ח ממשלתי בהיקף של 23.4 מיליארד ₪, מתוך היקף מתוכנן של 50 מיליארד ₪. כמו כן, בנק ישראל ממשיך להתערב בשוק המט"ח, כשרכש בחודש יוני 1.445 מיליארד דולר, וקרב לכ-11.5 מיליארד דולר מראשית 2020, זאת במטרה למתן את הייסוף בשקל. עקב כך, היקף יתרות המט"ח של בנק ישראל הגיע לשיא של כ-147 מיליארד דולר, שהם כ-36.7% תוצר.

 

עוד נושאים שעלו השבוע:
• חטיבת המחקר של בנק ישראל עדכנה כלפי מטה את תחזית הצמיחה לשנת 2020.


• הגירעון הממשלתי המשיך לגדול גם ביוני, במקביל לביצוע נמוך יחסית של תכניות התמיכה הממשלתיות.

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
 

להתקנת התוכנה >>