האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מקרו בישראל 

 מקרו בישראל 

התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

07.04.2020

בנק ישראל הפחית את הריבית ל-0.1% והכריז על שני כלי מדיניות מוניטארית נוספים


בישיבתה מה-6.4.20 הוועדה המוניטארית בבנק ישראל החליטה על הפחתת הריבית ב-0.15 נקודת אחוז חזרה לרמת שפל של 0.1%, זאת בהתאם לתחזית לאומי. בכך, ריבית בנק ישראל חזרה לרמה בה הייתה בין מרץ 2015 לנובמבר 2018. במקביל להפחתת הריבית, הכריז בנק ישראל על הפעלתם של שני כלים מוניטאריים נוספים.


האחד, כלי חדש הדומה ל-TLTRO של הבנק המרכזי של אירופה (ECB). מדובר במתן הלוואות מוניטריות לבנקים המסחריים לטווח של שלוש שנים בריבית קבועה של 0.1%. כמו באירופה, ההלוואות מותנות במתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים, אשר על-פי נתוני בנק ישראל לא נטלו אשראי בחודש האחרון בניגוד לעסקים בינוניים וגדולים ומשקי בית. מלבד הוזלה מסוימת בעלות המקורות, אין שום לקיחת סיכון של האשראי החדש על ידי בנק ישראל.


הכלי השני, הינו הרחבת מסגרת עסקאות הריפו (עסקאות החלף) מול גופים פיננסיים, כך שהעסקאות יכללו גם אג"ח קונצרניות כבטוחה לעסקאות אלו, זאת בנוסף לאג"ח ממשלתי. פעולה זו, באה במטרה לחזק את התמיכה בנזילות ובתפקוד התקין של השווקים הפיננסיים. צעדים אלה, באים בנוסף לפעולות רכישת אג"ח ממשלתי בשוק, פעולות החלף במט"ח ופעולות החלף של אג"ח ממשלת ישראל, כך שבסך הכול ניתן לומר שמדובר בחבילה משמעותית מאוד של צעדים מוניטאריים שבנק ישראל סיפק למשק המקומי.

 


עוד נושאים שעלו השבוע:

 

  • ירידה חדה בתיירות והרעה בפעילות הסקטור העסקי בחודש מרץ – אינדיקציה ראשונית לעוצמת הפגיעה של משבר הקורונה בכלכלת ישראל

 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
 

להתקנת התוכנה >>