DCSIMG

 חיילים משוחררים 

 חיילים משוחררים 

השתחררת מצה"ל?

לאומי מאחל לך קליטה קלה ומהירה באזרחות, ומזמין אותך לממש את הפיקדון מקרן חיילים משוחררים

בכל אחד מסניפי לאומי.

 

למידע נוסף מאתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים:

 

הבהרות

  • על פי מכרז משרד הבטחון, החל מאוקטובר 2010, בנק לאומי הינו אחד משני בנקים בהם ניתן לממש את כספי הפיקדון לחיילים משוחררים. 
  • מימוש הפיקדון בסניף לאומי אינו מותנה בפתיחת חשבון בלאומי
  • פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי.