האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חטיבות ומערכי הבנק 

 חטיבות ומערכי הבנק 

חטיבת משאבי אנוש

אחראית על גיבוש מדיניות משאבי אנוש בבנק ויישומה, ובכלל זה מיון והשמה, תגמול עובדים, נושאי שכר, יחסי עבודה, פיתוח וקידום עובדים, הכשרה בנקאית-ניהולית וכללית, הטמעת הקוד האתי "דרך לאומי", טיפול בפרט, רווחת העובדים, ועוד.

 

 

*המידע המובא לעיל מעודכן ל-28.8.11 והוא עשוי להשתנות מעת לעת.